English English Hebrew עיברית
ריתום מהיר לבאגר
אור פטישים משווקים בהצלחה מגוון של מחברים מהירים, ריתום מהיר הידראולי וריתום מהיר מכאני לכלים החל 1.5 טון ועד 50 טון