English English Hebrew עיברית
מקרצפות SIMEX
אור פטישים מפיצה בהצלחה את המקרצפות של SIMEX מגוון רחב של פיתרונות החל ממקרצפות פשוטות ועד מקרצפות לכלים היי-פלו ושליטה אוטומטית על הפעולות בהתאם לכלי ולתקציב