English English Hebrew עיברית
מהדק אדמה לבום אמ.טי.בי.
אור פטישים מציע מגוון של מהדקים לזרוע -COMPACTOR אשר ניתן להרכיב על זרוע המחפר, המיגוון מאפשר עבודה בכלים החל מ 1.5 טון ועד 60 טון

מהדק אדמה ויברציוני,[קומפקטור לבום] המורכב על זרוע מיני מחפרון, מחפרון גלגלי ומחפרי זחל. מאפשר לקבלן ניצול טוב יותר של ציוד הצ"מה שלו, ניתן להשתמש במהדק האדמה ק [ARM COMPACTOR] למגוון רחב של שימושים. וכמובן להידוק של מגוון חומרים, אדמה, חומר מחצבה, חול, אספלט, עץ, שלג, ועוד ועוד. אנו מציעים מגוון גדלים של מהדקי אדמה מורכבי זרוע לציוד החל ממשקל מיני מחפרון 1.6 טון ועד ציוד במשקל 60 טון. מהדקים רוטטים ממשקל 160 ק"ג ועד המהדק אדמה הגדול במשקל 1,180 ק"ג,לפי הזמנה מיוחדת ניתן  לקבל עם מנוע צידוד

 

    ,  .

 
מהדק אדמה ויברציוני לזרוע - טבלת נתונים
 
 
 
 
מתאים לכלי במשקל גובה גודל פלטה תחתונה לחץ במצבי עבודה ספיקת שמן  עוצמת מכה

תדירות מכה

דגם/משקל

טון מ"מ [C] [AxB]מ"מ בר ליטר/דקה ק"ג

ניוטון/דקה

ק"ג

1-6

521 

305X790

150

35

1,550 

2100

MTC16   מהדק זרוע

 6-10

 760

 610X865

 150

75

3,000 

 2000

MTC40   מהדק זרוע

10-25

915 

740X1050

150

110

 6,000

2000

MTC70   מהדק זרוע

25-50

1270 

865X1200

150

210

 9,900

2100

MTC120  מהדק זרוע

 

 
 
 
ט.ל.ח. - בית החרושת שומר לעצמו את הזכות לשנות ולשפר מפעם לפעם את הנתונים ללא הודעה מראש