English English Hebrew עיברית
פטיש הידראולי סוקומק TS
פטיש הידראולי סוקומק ככלל, ופטיש הידראולי מדגמי TS בפרט, הסידרה הבינונית כבדה, שהינה סידרת פטישים הידראוליים, פרימיום מהשורה הראשונה בעולם. בעלת אמינות ועוצמה, פטיש הידראולי הנחשב לטופ שבטופ,

סידרת פטישים הידראוליים פרימיום ,חזקים במיוחד ובעלי קצב עבודה מעל המקובל בשוק הפטישים ההידראוליים, מבנה חזק ע"פ המסורת של חברת סוקומק משלימים קו פטישים הידראוליים בצמרת העולמית מבחינת כושר עבודה ושרידות בתנאי שטח קשים 

פטיש הידראולי בעל מבנה מעטפת חזק במיוחד
 
 סביבל לצינורות שנותן הרפיה למיקרו
 ויברציות.בפטישים ללא יש שחיקת צינורות גבוהה
 
פטיש הידראולי כולל מעצור הידראולי, המונע מכות סרק
 
כמו בכל פטיש של חברת סוקומק גם סידרה חדשה זו בעלת בוקסות [תותבים] בין הבוכנה [פיסטון] לבין הצלינדר להגנה מירבית על הצלינדר, ומאפשרת החלפת בונה ו / או אטמים ללא שיחרור בירגי האורך
 
פטיש הידראולי הכולל בורר מהירות ידני -לפי סוג האבן ניתן לבחור קצב איטי או
מהיר
 
 אפשרות לגירוז אוטומט ועבודה מתחת למים
 
מעטפת מוגנת רעש ומערכת בלימה משופרת
 
בפטישי חציבה סוקומק, ניתן לבצע טיפולי אחזקה כגון החלפת אטמים - ללא פירוק הברגים הראשיים

 
 
 TS נתונים טכניים פטישי חציבה סוקומק הסידרה הבינונית-כבדה 
 
  ,  , ,,,-,
 
 
    ,