English English Hebrew עיברית
פטיש חציבה, אופל "opal"
פטישי חציבה "אופל" הינם פרי פיתוח שלנו בשיתוף עם בית מלאכה בח"ול ונותן מענה בשוק, עבור פטיש חציבה אמין ודל תקציב עבור קבלנים שאינם זקוקים ל פטיש חציבה בשימוש יומי ולא משקיעים בפטיש חציבה מסדרות הפרימיום, פטיש חציבה "אופל" 100 הראשון הושק בהצלחה ב2008
בתחילת  שנת  2011 עברו פטישי חציבה אופל שידרוג [הדור השני], הכולל שינוי במנגנון הידראולי אשר מקנים לפטיש חציבה קצב עבודה מהיר יותר ויותר עוצמה. בנוסף רמת החומרים והגימור עלו לעין שיעור ופטישי אופל הדור השני איכותיים ביותר ועדיין הצלחנו לשמור מחיר אטרקטיבי,  דיגמי הפטיש של הסידרה החדשה שונו, פטיש חציבה אופל 60 שונה ל"אופל 61", פטיש חציבה "אופל 100" שונה ומעתה יקרא הדגם המשופר "אופל 101". ו"אופל 155" ישונה לדגם משופר פטיש חציבה "אופל 161"ה
אנו גאים כי המותג שלנו אופל לפטישי חציבה ומרסקים מכניים זוכים להצלחה מסחרית והיום אנשים פונים אלינו היום בבקשה לתוצרת "אופל ". אנוו שוקדים על פיתוח דגמים נוספים של פטישי חציבה ונשמח לעדכן בקרוב
מתאים למחפר מקסימום קצב עבודה מקס. לחץ בקו חזרה קוטר איזמל

אנרגיה למכה

לחץ במצבי עבודה ספיקת שמן

דגם/משקל

טון מכות/דקה בר מ"מ

ג'אול

בר ליטר/דקה

ק"ג

6.5-9.5

850 3 80 740 70 40-100

 **תואם 125

0.8-1.2

1000-1300 24 36 120 120 15-20

61 פטיש חציבה

 1.2-2.2

800-1200 26 48 220 120 22-32

פטיש חציבה 101 

2.2-3.4

800-1200 24 54 350 120 30-50

פטיש חציבה 161 

35-4.5

600-950 24 67 500 120 40-60

211 פטיש חציבה

אנו הוספנו במסגרת פטישי אופל גם פטיש חציבה תואם 125 , פטיש זול ואמין אשר נידרש בשוק הפטישים המוזלים למחפרונים**
 
 פטיש חציבה,פטישי חציבה, פטיש-חציבה,פטישון,
 

פטיש חציבה אופל 100 בעבודה

פטיש חציבה אופל 100 בתערוכת בילדינג 2008

 

 

פטיש אופל 130

פטיש חציבה אופל 195 בעבודה

   

פטיש אופל 101+161 בתצוגה          אופל 270 תואם 125- בעבודה

  

    

                                                                                                        
   ]