English English Hebrew עיברית
מרסק מכאני אופל
מרסק בטון מכאני- אביזר קצה פשוט, זול ואמין, המרסק מתחלף בקלות עם כף המחפר. משמש להריסות מבנים וקורות בטון, ומשמש גם לריסוק מישני של פסולת בנין באתר העבודה ו/או בריכוזי פסולת ומפריד בין חלקי הבנין לבנים ובטון לבין הברזל

מיפרט טכני - צבת גזירה וריסוק-מרסק מכני

אגר מספר
 
 
יים
,

דגם

OP10

OP15

OP20

OP25

OP35

OP50

OP70

OP80

משקל הכלי

טון]]

6 :10

10 :15

15: 25

25 : 36

36 :48

48 : 65

65 : 80

80 : 100

משקל המרסק

[ק"ג]

600

850

1450

1600

2000

2800

3650

4500

נקודת פתיחה A

[מ"מ]

550

715

915

1050

1200

1360

1500

1550

גובה B

[מ"מ]

580

690

770

810

880

1050

1150

1250

  רוחב לוע אחורי C

[מ"מ]

450

550

660

660

700

800

950

1200

רוחב לוע קידמי D

[מ"מ]

325

425

460

460

540

640

740

1050

כוח לחיצה

[[טון

20-27

27-35

35-45

45-60

55-75

70-100

100-130

130-150

כוח גזירה

[טון]

55-75

70-105

90-135

120-180

160-225

195-300

260-400

350-500

 עובי ריסוק

[מ"מ]

330

390

600

725

900

1050

1200

1300