English English Hebrew עיברית
אביזרים לבובקט
אור פטישים המתמחה בשיווק אביזרי קצה, אביזרי קצה המשמשים לתעשית החציבה, תעשיה ומיחזור, וכן ציוד קצה כללי אשר מפרט בדף זה וידוע גם בשם "אביזרי קצה לבובקט", או "ציוד נלווה לבובקט"

חובק גזם חקלאי חובק גזם תעשייתי מזלג משטחים - מזלג לבובקט  
         
מקדח אדמה מטאטא כביש כף ניפתחת
     , ,,