English English Hebrew עיברית
מזלג לבובקט, מזלג למיני מחפר
אנו מציעים מגוון רחב של אביזרי מזלג מישטחים, כמובן הפולרי הוא עבור מיני מעמיס, אך אנו מציעים את על המגוון, מזלגות לבובקט, לטלסקופי, מחפרון ומזלג הפוך למיני-מחפרים עד 10 טון, וכושר הרמה של מזלגות עד 4 טון

טבלת נתונים לדגמים הנימכרים ביותר בובקטים  ניתן להזמין בכל מידה

דגם המזלג  רוחב מסגרת אורך מזלג רוחב מזלג עובי מזלג משקל עצמי משקל מורשה
  מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ק"ג ק"ג
OP-KF-120 1200 1000 80 40 150 1,400
OP-KF-18 1200 1000 100 45 170 1,900
             
.
 
 
 
 
 
 
 
דוגמאות למזלגות עבור מיני מחפרים מחפרונים וטלסקופים