English English Hebrew עיברית
מטאטא כביש לבובקט, מטאטא לבובקט
אור פטישים מציעה מגוון מטאטאים לבובקט ואחרים, יש אפשרות בחירה של מברשות ושל רוחב המטאטא. כל מטאטא כביש לבובקט מצויד בריתום מהיר, כמובן שאנו גם נותנים שירות תיקונים ומברשות לכל מגוון המטאטאים בשוק. מטאטא כביש אופל לבובקט, הינו מותג ידוע ונידרש בארץ.
להלן נתונים טכניים של מטאטאי כביש לבובקט, אשר אנו מחזיקים במלאי באופן סדיר, או מטאטא כביש אשר נימצא ביצור שוטף, ניתן להזמין מידות נוספות לפי דרישה, לפי דרישת רוחב, סוג מברשת, ריתום בובקט או ריתום לכלי שונה, קרי מחפרון, שופל, טלסקופ וכדומה.
 
מטאטא כביש, ריתום מהיר -נתונים טכניים
מטטא,מתתא, מטאטה,כביש,בובקט
 
דגם

מס דיסקים

נפח SAE

משקל 

רוחב מטאטא

רוחב כללי

    ליטרים ק"ג מ"מ [A] מ"מ [B]
אופל- UVB-120 28 350 375 1200 1400
אופל- UVB-140 30 400 420 1400 1600
אופל- UVB-160 34 450 450 1600 1800
אופל- UVB-180 40 500 475 1800 2000
אופל- UVB-200 44 550 500 2000 2200
 ,  ,