English English Hebrew עיברית
חובק גזם לבובקט, קילשון לבובקט
אור פטישים מציעה מגוון של קילשונים, חובקי-גזם, לפי דגמים סטנדארט, וכמובן ניתן לקבל קילשונים וחובקים שונים לפי דגם הכלי והתאמה לסוגי עבודות שונים, ניתן להזמין גם לשופלים ומחפרוניםת עם שתי בוכנות ושיניים גדולות וחזקות יותר

להלן דגמי קילשונים וחובקים,אשר ניקראים גם "כף גזם" שאנו מציעים

 
טבלת נתונים לדגמים הנימכרים ביותר  ניתן להזמין בכל מידה
 
קילשון נתונים טכניים קילשון קילשון
 ,   
דגם  שיניים רוחב כללי משקל 
  מ"מ מ"מ ק"ג
אופל- UFA-120 6X800 1200 140
אופל- UFA-160 6X800 1600 160
אופל- UFA-180 6X800 1800 215
 
 
קילשון גזם נתונים קילשון עם חובק קילשון עם חובק
 ,  ,   ,   
דגם  שיניים רוחב כללי משקל 
  מ"מ מ"מ ק"ג
אופל- UFB-140 6X800 1200 230
אופל- UFB-160 6X800 1600 250
אופל- UFB-180 6X800 1800 305
   , , ,