English English Hebrew עיברית
כף קידמית לבובקט,כף ניפתחת בובקט
אור פטישים מציעה מגוון כפות לבובקט, כפות סטנדארטיות, כפות נפתחות, כף בובקט מחוזקת ועוד מגוון כפות לפי דרישה
להלן נתונים טכניים של כפות אשר אנו מחזיקים במלאי באופן סדיר, או כף אשר נימצאת ביצור שוטף, ניתן להזמין מידות נוספות לפי דרישה, לפי דרישת רוחב, סוג עבודה, ריתום בובקט או ריתום לכלי שונה, קרי מחפרון, שופל, טלסקופ וכדומה.
 
כף בובקט רגילה, ללא שיניים
  
דגם נפח SAE משקל  רוחב כף עומק כף מיפתח כף
  ליטרים ק"ג מ"מ [A] מ"מ [B] מ"מ [C]
אופל- UGB-120 250 165 1200 740 700
אופל- UGB-140 300 185 1400 740 700
אופל- UGB-160 350 205 1600 740 700
אופל- UGB-170 375 215 1700 740 700
אופל- UGB-180 400 225 1800 740 700
אופל- UGB-190 425 248 1900 740 700
אופל- UGB-200 450 260 2000 740 700
 
 
 
כף בובקט ניפתחת
 
דגם נפח SAE משקל  רוחב כף עומק כף מיפתח כף
  ליטרים ק"ג מ"מ [A] מ"מ [B] מ"מ [C]
אופל- UMB-120 230 200 1200 610 660
אופל- UMB-140 275 230 1400 610 660
אופל- UMB-160 320 260 1600 610 660
אופל- UMB-170 340 280 1700 610 660
אופל- UMB-180 365 290 1800 610 660
אופל- UMB-190 390 320 1900 610 660
אופל- UMB-200 410 335 2000 610 660
  , , ,  
 
  
כף בובקט לאבן - כף שלד