English English Hebrew עיברית
אביזרי בובקט, מטאטא לבובקט,
אור פטישים בע"מ, ערוכה לתת פיתרונות מהירים במחירים נוחים, של מגוון אבזרים למיני-מעמיס בובקט ו/או גייל -מקדח לבובקט,כף נפתחת,מטאטא לבובקט, מזלג, פטיש חציבה, כף גזם לבובקט, מטאטא כבישים ועוד אביזרי בובקט לפי הזמנה. שלח בקשתך

השימוש במונח אביזרים לבובקט הינו שם גנרי, וכמובן כי כל מיני מעמיס יכול להרכיב אביזרים אלה ובאותה מידה ניתן לקרוא לאביזרים, אביזרים לגייל, אביזרים למוסטאנג, "ציוד נלווה לבובקט"  וכד ציוד נלווה נלבה לבוב מטטה מקדח לבובקט,מחפרון ציוד לבובקטקט

רמפות אלומיניום לכלים כבדים  כף נפה, רולים כף פינוי שלג-עם הטייה הידראולית
  ,  ,  ,          
 
 
 
 
 
 
 
דובי וייס מטטא,מטאטא,מטטה