מרסק בטון וחיתוך ברזל

מרסק בטון וחיתוך ברזל הידראולי